Transmission 2016 - Praga

Mija niesamowite 10 lat od pierwszej edycj Transmission, a kolejny kamie? milowy zosta? osi?gni?ty. Transmission ma zaszczyt og?osi? dat? kolejnej edycji, aby uczci? dekad? niezrównanych epickich do?wiadcze?. 29 pa?dziernika w pi?knej O2 Arena w Pradze. Jeden z najnowocze?niejszych wielofunkcyjnych obiektów w Europie, zostanie ponownie przekszta?cony w olbrzymi? taneczn? ?wi?tynie aby ?wi?towa? w wielkim stylu przez ca?? noc Transmission 2016. 
 
 
 
Transmission sta?o si? jednym z najbardziej spektakularnych wydarze? transowych na ca?ym ?wiecie. Zyska?o ogromn? reputacj? prezentuj?c niesamowite produkcje dzieki wyjatkowej oprawie Laser Show oraz specjalnemu wystrojowi, który w ubieg?ym roku przyci?gn??a rekordowe ilo?ci obcokrajowców z ponad 60 krajów. Toruj?c drog? do przysz?o?ci z g??boko zakorzenionej pasji G?owny motyw przewodni tegorocznej edycji oraz line-up zostanie og?oszony w pó?niejszym terminie, ale ju? teraz mo?emy ujawni?, ?e fani trance si? nie zawiod?. Sprzeda? biletów rozpocznie si? 29 marca Standard, VIP oraz Gold bilety b?d? dost?pne za po?rednictwem Ticketportal.cz i sieci? Paylogic.
 
Transmission zaprasza do wspólnego ?wi?towania 10-lecia. Zapraszamy!
 
 
Znamy ju? pierwszego artyst?, który tam wyst?pi. To ?ywa legenda muzyki trance Ferry Corsten ze swoim równie legendarnym projektem Gouryella, który to wspó?tworzy? razem z Tiesto. Drugim artysta zosta? duet Vini ViciMatan Kadosh i Aviram Sahara to gwarancja psychodelicznych dzwi?ków z pod znaku Psy trance.
 
Line-up:
  • GOURYELLA (Ferry Corsten)
  • John O'Callaghan
  • Marlo
  • Vini Vici
  • DJ Orkidea
  • TBA
Bilety:
  • STANDARD w cenie 229,00 PLN
  • KARE VIP Lounge w cenie 416,00 PLN
Dla tych, którzy chc? bawi? si? na imprezie zachowuj?c maksimum komfortu, dost?pne b?d? bilety GOLDEN VIP, które umo?liwiaj? dost?p do osobnego pakietu. Bilety te kosztowa? b?d? 175 euro i zamówi? je mo?na wysy?aj?c e-maila na adres Finkousova (@) bestsport.cz!

Do kupienia na:
Zestawy biletów dla podró?nych:
Je?li jedziecie na Transmission zza granicy, mo?ecie pomy?le? o kupnie biletu wraz z hotelem/apartamentem. Szczegó?y tych zestawów znajdziecie na Festicket

Wi?cej na: